Derfor er mangfold på jobben viktigere enn du tror - og dette kan du gjøre

Se for deg de som jobber på arbeidsplassen din: Hvor gamle er de? Hvor er de fra? Er det menn, kvinner eller begge deler? Hvilken bakgrunn og interesser har de?

Mange ledere ansetter gjerne noen som likner dem selv når de skal vurdere kandidater til en stilling. Det er naturlig at de vi kjenner oss igjen i oppleves som et trygt valg, og dette skjer gjerne helt ubevisst.

Kanskje synes man også det er vanskelig å skrive en god stillingsannonse, slik at man ikke tenker godt nok igjennom hva man virkelig trenger. Ord som sulten, resultatorientert, forloverlent og utadvent går gjerne igjen, og ofte fremstår de mer som fyllmasse i stillingsutlysningen enn noe annet. 

| Les også: Slik skaper du en fantastisk arbeidsplass »

Mangel på mangfold - en trussel mot utviklingen

Dersom alle har samme bakgrunn, kjønn og alder vil de ofte ha et relativt likt tankesett. Det har selvfølgelig den fordelen at folk stort sett er enige, men er til gjengjeld en stor trussel mot kreativiteten.

Det er lett å tenke seg at kreativitet kun er viktig i reklamebyråer, hos fotografer og andre liknende bedrifter. Realiteten er at kreativitet er en nødvendig drivkraft og et kriterie for at et firma skal kunne lykkes og vokse. 

Det går ikke bare på videreutvikling av produkter og tjenester eller markedsføringen, kreativitet er ofte nødvendig ved all form for problemløsning. Har man ansatte fra ulik bakgrunn og med ulike erfaringer, vil disse kunne se en utfordring fra ulike vinkler, og komme med forslag til løsninger. 

Undervurderte talenter og egenskaper

I samhandling med kunder vil det være enklere å sette seg inn i kundens behov. Bredden i kunnskap og erfaring den varierte arbeidsstyrken besitter, øker kvaliteten på støtten man gir kundene sine samt evnen til å finne gode løsninger. 

Det kan være så enkelt som ferdigheter innen ulike dialekter eller språk, som ikke bare gjør det enklere å kommunisere med kunder: det kan også åpne dører i forhold til leverandører og kunder både i eget land men også i resten av verden. 

På samme måte kan lokal kjennskap til spesifikke områder være uvurderlig, samt kunnskap om andre bransjer, det å vokse opp i ulike tidsepoker, ha forskjellig bakgrunn og interesser også videre. Vi skal heller ikke glemme de personlige egenskapene - blir det nødvendigvis et sunt miljø dersom alle er “brautende ekstroverter”, for å sette det på spissen? 

Hvordan får man en variert arbeidsstyrke?

Første steg er å ta en bevisst beslutning om at man skal satse på en mangfoldig arbeidsplass; hvis ikke er det lett å gjøre ansettelser slik man alltid har gjort det. Hva betyr mangfold for akkurat din bedrift? Er det noe som kan gjøres for å gjøre bedriften attraktiv for flere? 


Når man skal ansette kan det være lurt ikke å danne seg et for tydelig bilde av den perfekte kandidaten på forhånd.

Vedkommende må selvfølgelig kunne utføre jobben på en god måte, og det faglige behovet må med. Om man derimot styrer unna stillingsannonsenes moteord, og i tillegg utformer annonsen til å treffe bredere, vil man kunne tiltrekke seg kandidater som vil tilføre arbeidsplassen nye ferdigheter og egenskaper.

Når man intervjuer kandidater kan man gjerne stille spørsmål om hvordan de ville løst ulike utfordringer, samt om deres interesser på fritiden og andre ferdigheter de har som ikke nødvendigvis er direkte relatert til stillingen. 

Å ansette unge og eldre, kvinner og menn, folk fra ulike områder og land og med forskjellig bakgrunn krever takhøyde i bedriften. Ledelsen må legge til rette for og oppmuntre til deling av ideer og kunnskap på tvers av avdelinger, og fokusere på toleranse og samhandling. 


Får man til dette blir man belønnet med kreativitet i alle ledd av driften, smartere og smidigere problemløsning og ikke minst - et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø for alle.

Få våre beste tips rett i innboksen

Få nye bloggartikler med tips til hvordan du kan effektivisere bedriften din og mye mer. Du er samtidig først ute med tilgang til aktuelle tilbud og nyheter.
Det er helt gratis å være påmeldt, og du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet.