Konsekvenser av arbeidsrelatert stress - og slik kan det forebygges


Alle kan oppleve å bli litt stresset av og til, uten at det har noen negative konsekvenser for helsa. Likevel har arbeidsrelatert stress betydelig innvirkning på helsetilstanden til den enkelte, og fører i tillegg til mange negative konsekvenser for arbeidsplassen.

 Økt sykefravær, dårligere resultater og større antall ulykker og personskader er noen av følgene, og på et nasjonalt nivå fører det til store økonomiske tap. 

Dersom arbeidstakere opplever negativt stress på jobb, er det viktig at man ikke ser arbeidstakerne som problemet. Arbeidsrelatert stress skyldes ofte hvordan arbeidsoppgaver er fordelt eller organisert, og det er derfor på dette nivået de må løses.

| Les også: 5 ting du kan gjøre for å samarbeide bedre på jobb »

Hva er stress?

Stress er en reaksjon på fysisk eller psykisk påvirkning. Det varierer derfor veldig fra person til person hvor mye stress vi opplever i ulike situasjoner, basert på egne forutsetninger. 

Når vi blir stresset er det kroppen som går i alarmberedskap, pulsen øker og ulike hormoner og stoffer blir frigjort og sendt ut i blodomløpet. Man blir mer fokusert og går i en form for “kjemp eller flykt” modus. 

I de fleste tilfeller når man er stresset tenker man ikke over dette da man ikke nødvendigvis opplever at man er i en faresituasjon, men kroppens stressreaksjon er en respons på en eller annen form for fare. 

Dette kan være nyttig i situasjoner hvor man over en relativt kort tidsperiode er nødt til å handle rask.  Settes derimot kroppen ofte i denne alarmberedskapen blir stresset ikke lenger et hjelpemiddel, det kan gjøre at vi blir syke. 

Langvarig stress øker risikoen for blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD), hjerte- og karsykdommer, depresjon og angst. Det er derfor svært viktig at man på arbeidsplassen gjør det man kan for å redusere årsaker til stress for arbeidstakerne.

For den enkelte kan risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer reduserer med opp til 30% dersom man reduserer eller fjerner jobbrelaterte stressfaktorer.

| Les også: Kaster du bort tiden? Slik får du effektive møter »

Risikofaktorer for arbeidsrelatert stress

 • Manglende innflytelse på arbeidshverdagen
 • For stor arbeidsmengde
 • Manglende medvirkning i beslutninger som påvirker arbeidstakeren
 • Dårlig kommunikasjon og dårlig organisering 
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Mangelfull avklaring rundt arbeidstakerens rolle
 • Trakassering og mobbing
 • Organisasjonsendringer, spesielt når disse administreres på en uryddig måte 

Forebygging og håndtering av stress

 Å forstå hva stress er, hva det gjør med kroppen og gjenkjenne det når det oppstår er en god start for den enkeltes evne til å ta kontroll over situasjonen. Støtte og oppmuntring fra sjefer og kollegaer hjelper både med håndtering av stress og forebygging av stress. 

 Likevel er det årsakene til stressreaksjonen som først og fremst må tas tak i, og på mange måter koker dette ned til mestringsfølelse. Kan man som arbeidsgiver tilrettelegge for at arbeidstakerne kjenner på å mestre arbeidshverdagen sin er mye gjort.

Arbeidsmiljøloven krever faktisk at arbeidsgiver kartlegger mulige kilder til stress i arbeidet og iverksetter tiltak. Noe som er viktig i dette arbeidet er å ta med arbeidstakerne i denne prosessen, da disse best vet hva i arbeidshverdagen som igangsetter det negative stresset. Som arbeidstaker er det også viktig å si fra om man opplever at arbeidsdagene blir overveldende, heller enn å slite med det alene. 

Tiltak vil variere ut fra situasjonen på akkurat din arbeidsplass, men det vil kunne inkludere:

 • Bedre kursing og opplæring 
 • Klargjøring av roller og ansvarsområder, eventuelt omfordeling av oppgaver
 • Gjennomgang av prosesser og hvordan ulike situasjoner skal håndteres
 • Bevisstgjøring rundt kommunikasjon og forståelse av hvordan man kan være med på å redusere konflikter
 • Forbedre informasjonsflyten og legge til rette for mindre vilkårlighet 

Mestring gir motivasjon, noe som er godt både for trivselen til den enkelte og produktiviteten for bedriften. Opplever man at man mestrer arbeidshverdagen tåler de fleste fint å ha mye å gjøre, spesielt om man opplever tillit og støtte fra kollegaene sine.

| Les også: Effektiv oppbevaring - oppdag plass du ikke visste du hadde!  »

Kilde:
Arbeidstilsynet
LHL

Få våre beste tips rett i innboksen

Få nye bloggartikler med tips til hvordan du kan effektivisere bedriften din og mye mer. Du er samtidig først ute med tilgang til aktuelle tilbud og nyheter.
Det er helt gratis å være påmeldt, og du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet.