Slik setter du opp påkjøringsvern både ute og inne


Påkjøringsvern har mange bruksområder både utendørs og innendørs. Det er en kostnadseffektiv måte å hindre både skader og ulykker på, vi viser hvordan!

Påkjøringsbeskyttelse benyttes typisk både på lager, i parkeringshus og parkeringsplasser - men også på svært mange andre steder. 

Hva brukes påkjøringsvern til? 

  1. Beskytte reoler, utstyr og folk fra påkjørsler og skader på lager

  2. Hindre innkjøring

  3. Effektivisere drift ved å styre kjøremønster og lage køsystemer

  4. Beskytte maskiner, plukklinjer og utstyr


| Les også: 9 tips for å øke produktiviteten på lageret »


Beskytte reoler, utstyr og folk fra påkjørsler og skader på lager

På et lager har man typisk pallereoler for oppbevaring av paller, og flyttes disse ved hjelp av truck eller andre motoriserte hjelpemidler er det fort gjort å kjøre på reolen. I verse fall velter reolen og faller på neste reol, noe som gir en dominoeffekt og potensielt enorme skader på både varer, innredning og ikke minst personell. 

Slik gjør du det: Her brukes påkjøringsbeskyttelse for stolpene på reolene, samt en stigebeskytter /gavelbeskytter for å beskytte endene på reolene. Disse boltes fast i gulvet og er laget av kraftig stål. 

Påkörningsskydd pallställ

Hindre innkjøring

Det kan være mange grunner til at man ønsker å hindre innkjøring, for eksempel hvor det skal være gåsoner utendørs og innendørs, eller det pågår arbeider. 

Slik gjør du det: Har du mulighet til å bolte fast avsperringsgjerdet eller påkjøringsbeskyttelsen til underlaget har du flere alternativer. Gjerder laget av stålrør finnes i ulike høyder og kvaliteter, avhengig av hvor mye de må tåle og om det estetiske er viktig eller ikke. 

Staket för gåzon

Kan du ikke bolte beskyttelsen fast i underlaget er påkjøringsvern i betong, en betongkloss eller betonggris et godt valg. Disse kommer i ulike størrelser og utførelser, for eksempel med refleks for å gjøre dem ekstra synlige. Du kan flytte dem med en truck, om du har behov for å endre hvor de står.
Har du bare behov for avsperring og ikke nødvendigvis beskyttelse mot påkjøring, kan det holde med kjegler eller stolper med avsperringsbånd.

Betongsugga med reflex

Effektivisere drift ved å styre kjøremønster og lage køsystemer

Både på lager, i parkeringshus, på kjøpesentre og andre steder kan det være behov for å lage soner og køsystemer. Noen ganger bare for kjørende eller gående, andre ganger for begge deler. I de fleste tilfeller holder det med litt mindre kraftige gjerder, stolper og bøyler for denne type avsperring da den primært brukes til veiledning eller enn direkte å beskytte mot påkjøring.

Slik gjør du det: Trenger du å lage køsystemer for gående er avsperringsstolper med bånd en god løsning, eventuelt avsperringsgjerder som kan kobles sammen til ønsket lengde. Disse er velegnet for konserter og eventer, på kjøpesentre, restauranter, flyplasser eller andre offentlige steder. Avsperringsbånd med stolper festes ikke til underlaget men kommer i ulike materialer og tyngder slik at du kan flytte dem etter behov. Gjerder kan enten stå på ben om du trenger å flytte dem for ulik bruk, eller boltes fast i underlaget.

Stolpar och band för köer

For kjøretøy kan en enkel løsning for midlertidig avsperring være kjegler de er svært enkle å sette ut og kommer med reflekser og kraftige farger. Trenger du en mer permanent løsning er avsperringsgjerder som boltes fast til underlaget være et godt valg.

Staket för konsert

Beskytte maskiner, plukklinjer og utstyr

På lager, produksjonsanlegg og byggeplasser kan det være nødvendig å sikre maskiner og annet utstyr. Det samme gjelder plukklinjer og lagerautomater, så vel som soner for gående. 

Slik gjør du det: Vi anbefaler kraftigere påkjøringsvern som er tydelig merket med varselfarger, og som boltes fast i underlaget. Velg gjerne påkjøringsstolper og bøyler i helsveiset stålrør, disse får du  ulike bredder og høyder slik at du kan tilpasse dem dine behov.
Påkörningsskydd

Speil for ytterligere trygghet

Både utendørs og innendørs kan vanskelige vinkler gjøre sikten utfordrende. Ved å sette opp trafikkspeil på strategiske steder gjør du det enklere for truckførere og andre på lageret og se hverandre, og reduserer faren for ulykker i parkeringshus og andre steder.  Dette er en billig investering i sikkerheten som ofte glemmes, og som både kan brukes ute og inne.

Trafikspegel

I tillegg til nødvendig utstyr er det også svært viktig å sørge for god opplæring, tydelige rutiner og skilting på arbeidsplassen. Feil eller uvøren bruk av utstyr eller mangel på rutiner er ofte årsaken til ulykker på jobb, og en arbeidsplass som tar sikkerheten på  alvor både er og oppleves som tryggere av alle som jobber der.

Det er helt gratis å være påmeldt, og du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet.