Den farlige støyen og 9 måter å redusere støy på arbeidsplassen


I løpet av en dag hører vi mange ulike lyder:  Noen er lave, andre er høye, noen lyder hører vi bare en kort periode mens andre vedvarer over tid. Det kan være musikk fra radioen, trafikkstøy, trykking på tastatur eller kraftig maskinstøy.  

Støy er uønsket lyd, enten den bare er irriterende eller så høy at den er skadelig. Ofte tenker vi at skadelig støy er den som gir hørselstap, men støy kan være farlig også på andre måter. 

Den kan overdøve varsellyder, gjøre deg stresset og øke faren for å gjøre feil. Støy kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg, og til og med gi høyere blodtrykk. 

| Les også: Den ultimate guiden: Slik velger du en ergonomisk kontorstol perfekt for deg »

Når er støy skadelig

Du har kanskje opplevd lyd som var så høy at det gjorde vondt, og det er neppe overraskende at slik støy kan føre til hørselsskade. Men også langt lavere støy enn det kan skade hørselen din, spesielt om den vedvarer over tid.

For å kunne si noe objektivt om lyd måler vi støynivå i desibel (dB). 0 dB er det laveste nivået vi kan oppfatte, en mygg har et desibelnivå på 10. En vanlig samtale ligger på 60-70 dB, mens en trykkluftsbor som du hører på ti meters avstand ligger på 95 dB. 

En desibel skala fungerer ikke som man kanskje tror, det er ikke slik at et desibelnivå på 20 er dobbelt så høyt som desibel 10. Derimot øker desibelnivået med 3 når man dobler lyden, slik at det dobbelte av desibel 10 er desibel 13. 

Du kan få hørselsskader allerede ved 80 dB dersom denne støyen varer over lang tid. Det er derfor viktig å gjøre det man kan for å redusere støyforurensning, spesielt på arbeidsplassen.

Arbeidsgivers ansvar for støy på jobb

Det gjelder ulike regler avhengig av hvilken bransje du jobber i. For eksempel godtas det høyere støy om man jobber i industrien (85 dB) sammenliknet med om man jobber på lager (70 dB) eller kontor (55 dB). 

Er det fare for at de ansatte blir utsatt for høyere støy enn tillatt skal arbeidsgiver sørge for støymålinger. Det er også arbeidsgivers ansvar å beskytte de ansatte mot støyrelatert helseskade, så er støyen over de tillatte grensene skal det settes inn tiltak for å redusere den. 

I tillegg skal arbeidsgiver sørge for helseundersøkelser inkludert hørselskontroll for arbeidstakere som blir utsatt for en gjennomsnittlig støybelastning på mer enn 80 dB. Også dersom du opplever lydtrykk på over 130dB skal du ha en helseundersøkelse. Oppdager legen at du har begynnende hørselsskader skal arbeidsgiver sette i verk tiltak for å forebygge ytterligere skade. 

| Les også: Slik får du en mer ergonomisk arbeidsstilling ved arbeidsbenken»

Støyskjerming - slik gjør du det

Fjern det som forårsaker støyen: Det mest effektive tiltaket er alltid å fjerne kilden til støyen. Dette kan innebære å bytte ut støyende maskiner med mer stillegående maskiner, eller flytte kilden til støyen vekk fra der de ansatte befinner seg. 

Bygg inn støyen: Det er selvsagt ikke alltid mulig å fjerne kilden til støyen, det kan være at arbeidstakere må jobbe med maskiner og utstyr som forårsaker mye støy. 

Da bør man alltid sjekke om det er mulig å bygge inn støykilden, eller i allfall plassere den slik at den er til minst mulig plage. Arbeidsgiver skal sørge for hørselsvern hvis gjennomsnittlig støynivå overstiger 80 dB, og hørselvern er påbudt når nivået er over 85 dB). 

Lag støysoner: Lag gjerne soner på arbeidsplassen for ulikt type arbeid slik at færrest mulig ansatte utsettes for vedvarende høy lyd. Om det ikke er praktisk å skille av sonene med dører kan draperier som for eksempel plaststrimler eller forheng hjelpe noe på støyreduksjonen. 

Sørg for godt vedlikehold av maskiner og utstyr: Riktig bruk og godt vedlikehold gjør at alt fungerer som det skal, er velsmurt og at det ikke er “slark” i innredning, utstyr og maskiner slik at det forårsaker unødig støy.

Sett opp skjermvegger: Skjermvegger kommer i mange ulike varianter og størrelser, og er praktiske der hvor det ikke er praktisk mulig å sette opp vanlige vegger. Du får skjemvegger både med og uten hjul, så vel som skjermvegger som kan festes på skrivebordet. 

Benytt lydabsorbenter: En lydabsorbent demper støy og gir bedre akustikk. Disse finnes både som egne paneler du kan henge på vegg og i hjørner, så vel som at det finnes skjermvegger som inkluderer en lydabsorberende funksjon. Også andre tekstiler som tepper og gardiner fungerer lyddempende. 

Vurder en avlastningsmatte: En avlastningsmatte gjør det ikke bare mer behagelig å stå og jobbe. Den reduserer også støyen, så vel som klangen fra tunge gjenstander som faller ned på den. Tepper og teppegulv demper også støy fra skritt eller rullende hjul fra vogner og stoler. 

Velg en arbeidsbenk med lyddemping: Om du jobber innen verksted og industri bruker du gjerne en arbeidsbenk. Arbeider du med tunge gjenstander eller gjenstander av metall kan det fort bli mye støy. Velger du en arbeidsbenk med en bordplate av vinyl er dette en mykere overflate enn for eksempel stål, laminat eller tre. 

Det finnes også arbeidsbenker med gummimatte innebygd i bordplaten. Denne både beskytter gjenstandene du arbeider med, samtidig som du demper støyen. 

Benytt beskyttelsesmatter: En beskyttelsesmatte er laget av gummi og kan som oftest klippes til etter mål. Disse er supre både i servicebiler, skuffer, lagerhyller og maskiner samt på vogner og arbeidsbord for å beskytte gjenstander og dempe støy.

Det er viktig å tenke støydemping når du kjøper inn nytt utstyr, så vel som når det bygges nytt eller bygges om i lokalene. Jo mindre støy arbeidstakerne utsettes for jo mindre risiko er det både for hørselsskader og ulykker. I tillegg gjør støy at man lettere mister konsentrasjonen, så god støyhåndtering gir bedre effektivitet for bedriften.

| Les også: Konsekvenser av arbeidsrelatert stress - og slik kan det forebygges »

Kilde: Arbeidstilsynet

Få våre beste tips rett i innboksen

Få nye bloggartikler med tips til hvordan du kan effektivisere bedriften din og mye mer. Du er samtidig først ute med tilgang til aktuelle tilbud og nyheter.
Det er helt gratis å være påmeldt, og du kan når som helst avslutte abonnementet ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet.