Løftebord

Stabler hos Cowab

Lettstyrte stablere for ergonomisk arbeid

TIL PALLESTABLERE

Løftebord i mange varianter

Et løftebord er et kjært hjelpemiddel i industri- og verkstedbransjer. Løftebordet sørger for en hev- og senkbart arbeidsflate. Dette er spesielt viktig når man arbeider med tungt gods som biler eller MC, for å redusere manuelle løft samt gi muligheten for en ergonomisk arbeidsstilling. Et tradisjonelt løftebord består av en plattform som ofte er rektangulær, men de finnes også i såkalte E- og U-format. Plattformen står på et understell med en hydraulisk sakseløfter, som sørger for å heve og senke løftebordet. Løftebordene er vanligvis utstyrt med sikkerhetsanordninger for å hindre klemskader.

Hvilken modell trenger du?

Vi har et stort sortiment av elektriske løftebord i vår nettbutikk. Her kan vi levere det meste, vi kan også lage en spesialløsning for deg. Løftebordene kommer med i mange forskjellige løsninger, her kan du velge størrelsen på platen, løftehøyde og løftekapasitet. Personløftere må spesialbestilles siden det er krav til rekkverk og kapasitet på bord som skal løfte personer. Hydrauliske løftebord kan også leveres med u-plate og med svingplate. Svingplaten er veldig bra for de som vil dreie varene sine på platen etter at de har satt ned varene, denne kan også brukes sammen med f.eks rullebord på en pakkelinje. Løftebordene er laget i høy kvalitet og kan monteres både ute ved lasterampen eller inne, de kan også felles ned i gulvet eller i en smøregrav.I tillegg til bruk innendørs på verkstedet eller produksjonsområdet kan et løftebord også brukes ved kaianlegg der det er stor høydeforskjell mellom kai og gulv.