Artikkelskap og delekaruseller

Småvareskapet gjør det enklere for de som skal holde lagerstatusen, og for de som skal plukke deler da du enkelt kan se hva som finnes av deler i skapet. Alt blir enklere med rett ting på rett plass. Delekarusellene gjør at du får veldig mange deler på en liten kvadratmeter. Med god oversikt spares både tid og penger. Artikkelskap på stativ med merkede småbokser gjør at du har en god kontroll på delelageret.